Co to jest SWIFT, ile kosztuje i kiedy należy z niego skorzystać?

0
608

Dla osób wykonujących transakcje międzybankowe w innej walucie niż złotówki, ten termin jest na pewno bardzo dobrze znany. Jednak dla dużej części osób SWIFT nadal pozostaje pojęciem niezrozumiałym i dość zagadkowym. Sprawdźmy więc, czym są przelewy SWIFT, kiedy warto je realizować i ile one kosztują.

Czym jest SWIFT?

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co oznacza Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, założonego w 1973 roku z siedzibą w Belgii. SWIFT jest również nazwą międzynarodowego systemu funkcjonującego w praktycznie każdym kraju na świecie, który pozwala instytucjom finansowym oraz innym podmiotom rynku (ponad 11 tys. użytkowników m.in.: banków, domów maklerskich, giełd oraz innych podmiotów finansowych) na wymianę między sobą informacji. Z systemu, za pośrednictwem swoich banków, mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także wszelkiego rodzaju organizacje, a dzienna liczba wykonywanych za jego pośrednictwem transakcji to ponad 50 milionów operacji.  Kluczowymi narzędziami całego systemu jest przelew SWIFT oraz kod SWIFT.

Kod SWIFT/BIC/SWIFT ID?

Przelew SWIFT umożliwia wykonywanie płatności w dowolnej walucie do dowolnego banku i dowolnego kraju na całym świecie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów muszą przesłać pieniądze poza Unię Europejską. Nie oznacza to jednak, że za pośrednictwem przelewu SWIFT nie można dokonywać transferów finansowych między państwami członkowskimi UE. Do realizacji przelewu zagranicznego wymagany jest kod SWIFT.

W Polsce znamy go pod nazwą SWIFT, jednak na całym świecie częściej można się spotkać ze skrótem BIC (Business Identifier Code). Niektóre instytucje finansowe stosują również nazewnictwo SWIFT-BIC lub SWIFT ID. Bez względu jednak na użytą terminologię, jest to ten sam kod, który zawiera od 8 do 11 znaków. Każdy z nich pełni odpowiednią rolę identyfikacyjną użytkownika SWIFT.

Schemat kodu SWIFT wygląda następująco:

 • 4 znaki odpowiadają za identyfikację podmiotu
 • 2 kolejne znaki to kod kraju według normy ISO 3166-1, tej samej, którą wykorzystujemy w numerze IBAN.
 • dodatkowy identyfikator podmiotu
 • na końcu umieszczany jest (nieobowiązkowo) kod oddziału (3 ostatnie znaki)

Każda instytucja finansowa na świecie, która korzysta z systemu SWIFTNet posiada własny, unikalny kod BIC/SWIFT, dzięki czemu możliwe jest jej bezbłędne zidentyfikowanie. Aby zrealizować międzynarodowy przelew, należy podać:

 • dane odbiorcy przelewu
 • kod SWIFT banku adresata transakcji
 • nr konta bankowego
 • tytuł przelewu
 • kwotę przelewu w odpowiedniej walucie

Ile to kosztuje?

Przelew SWIFT jest, niestety, dość kosztowną operacją finansową, ponieważ instytucje finansowe doliczają koszty przewalutowania, najczęściej po własnym kursie, a także prowizję procentową od wartości przesyłanej kwoty. W niektórych krajach obowiązkowa jest także opłata obukierunkowa za transakcje zagraniczne (zarówno za wysłanie, jak i odbiór przelewu). Przelew SWIFT może więc kosztować (w przeliczeniu na złotówki) od 10 do maksymalnie 250 zł.

Przelew SWIFT ma to do siebie, że oferuje wybór podziału kosztów transakcji. Na odbiorcę przelewu można przerzucić nawet wszystkie tego typu opłaty. Do wyboru mamy 3 opcje podziału kosztów przekazu:

 • OUR – nadawca przelewu pokrywa wszystkie koszty,
 • BEN – odbiorca przelewu pokrywa wszystkie koszty,
 • SHA – opcja dzieląca koszty pomiędzy odbiorcę i nadawcę (nadawca pokrywa prowizję swojego banku, a na odbiorca resztę kosztów – prowizja banku odbiorcy i ewentualnych banków pośredniczących)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here