Do 1 kwietnia 2019 r. masz obowiązek przekazać do ZUS informację ZSWA za 2018 r.

0
1754
Do 1 kwietnia 2019 r. masz obowiązek przekazać do ZUS informację ZSWA za 2018 r.

Ustawowy, końcowy termin złożenia ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy to 31 marzec roku następnego, ale obecnie ulega on przesunięciu do 1 kwietnia, ze względu na to, że ostatni dzień marca przypada w niedzielę. Sprawdźmy jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS ZSWA, a także jakie okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pominąć.

ZUS ZSWA czyli „Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” jest formularzem, który składa płatnik w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace określone w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924); dalej ustawa pomostowa.

Jakie prace trzeba wykazać w ZUS ZSWA?

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku (m.in. prace: przy przeróbce węgla, przy obsłudze wielkich pieców, nurka, rybaków morskich, na platformach wiertniczych, garbarskie).

Natomiast prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się (np. prace: pilotów, nawigatorów na statkach morskich, maszynistów, motorniczych tramwajów, ekip ratownictwa, nauczycieli).

ZSWA – kiedy składać wcześniej i w jakiej formie?

Formularz ZUS ZSWA dostarcza danych o pracownikach wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, i dla których płatnik ma obowiązek prowadzić specjalną ewidencję. Informację za dany rok kalendarzowy składa się do 31 marca roku następnego, jednak są dwie sytuacje, kiedy pracodawca musi złożyć ją wcześniej:

  1. w razie wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej – wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym, płatnik składek przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku pracownika; jeśli pracodawca dotychczas nie przekazał ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę musi przekazać do ZUS również ZUS ZSWA za ten miniony rok;
  2. w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek – wtedy zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek; jeśli upadłość lub likwidacja płatnika składek nastąpiła przed przekazaniem ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, w dniu przekazania wyrejestrowania płatnik składek przekazuje do ZUS także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawdź w artykule:

Izabela Nowacka
Ekonomista, ekspert Portalu FK

Notka prasowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here