Grupy spadkobierców – kiedy należy Ci się spadek po zmarłym krewnym?

0
678

Spadkobiercy ustawowi dzielą się na pięć grup, które kolejno po sobie zyskują prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym. Dowiedz się, w której grupie jesteś i kiedy możesz odziedziczyć część majątku po zmarłym krewnym.

1.     Małżonek i dzieci

W pierwszej kolejności prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym krewnym otrzymują jego małżonek oraz dzieci. Każdemu ze spadkobierców przysługuje równa część spadku, jednak z założeniem, że małżonek otrzyma nie mniej niż ¼ jego całości. Innymi słowy, jeśli spadkodawca pozostawił małżonka i więcej niż troje dzieci, wówczas małżonek otrzymuje ¼ całości, a pozostała część dzielona jest równo pomiędzy dzieci. W przypadku kiedy dzieci spadkodawcy nie dożywają otwarcia spadku, wówczas prawo dziedziczenia otrzymują ich zstępni, czyli wnuki spadkodawcy.

2.     Małżonek i rodzice

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie dzieci, wtedy prawo dziedziczenia zgodnie z ustawą mają jego małżonek i rodzice. Małżonkowi przysługuje połowa majątku, a każdemu z rodziców po ¼. Jeżeli spadkodawca nie miał małżonka, wtedy każde z rodziców otrzymuje połowę spadku. Natomiast w przypadku śmierci rodziców dziedziczyć mogą ich zstępni, czyli dzieci, a więc rodzeństwo spadkodawcy. Kiedy rodzeństwo nie dożywa otwarcia spadku, prawo do części majątku mają ich zstępni, czyli ich dzieci (siostrzeńcy i bratankowie spadkodawcy). Jeżeli spadkodawca nie miał rodzeństwa, a jedno z jego rodziców nie dożyło otwarcia spadku, wtedy drugi rodzic i małżonek otrzymują po połowie majątku.

3.     Dziadkowie i ich zstępni

W przypadku kiedy spadkodawca nie miał dzieci ani małżonka, a jego rodzice nie dożyli otwarcia spadku, a także nie było ich zstępnych (rodzeństwa spadkodawcy), wówczas spadek otrzymują dziadkowie w równych częściach. W przypadku ich wcześniejszej śmierci, spadek przysługuje ich zstępnym (wujkowie i ciotki, a w dalszej kolejności kuzyni spadkodawcy). Jeśli dziadkowie nie mają zstępnych, a któryś z nich nie dożyje otwarcia spadku, wtedy wszyscy dziadkowie otrzymują równą część majątku. W tej grupie mogą pojawić się konflikty interesów, w związku z czym pomocny okazuje się adwokat do spraw spadkowych.

4.     Pasierbowie

Czwarta grupa wykracza już poza krewnych i dotyczy pasierbów, czyli dzieci, które małżonek spadkodawcy miał z inną osobą. Dotyczy to zarówno jego dzieci biologicznych, jak i przysposobionych. W tej sytuacji nie ma jednak zastosowania dziedziczenie zstępne, tzn. dzieci pasierbów nie mają prawa do dziedziczenia, kiedy ich rodzice nie dożywają otwarcia spadku. Jeśli natomiast do śmierci pasierbów spadkodawcy dojdzie już po otwarciu spadku, wówczas majątek część majątku zmarłego należy już do spadkobiercy i może być dalej dziedziczona.

5.     Gmina i Skarb Państwa

W przypadku kiedy zmarły nie pozostawił spadkobierców w żadnej z czterech grup, wówczas spadek otrzymuje gmina, która była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego. Jeśli miejsce zamieszkania jest niemożliwe do ustalenia lub zmarły mieszkał za granicą, wówczas jego majątek staje się własnością Skarbu Państwa.

W sprawach spadkowych pomagają adwokaci z Wrocławia – Holding Prawny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here