Jak powinna wyglądać profesjonalna ochrona cyber dla firm?

0
696

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa firmy powinno składać się z trzech etapów, podczas których firmom udzielane są usługi doradcze oraz wsparcie technologiczne i prawne, a na końcu następuje likwidacja szkód, które powstały w wyniku cyberzdarzeń.

Etap 1 – Identyfikacja zasobów i ryzyka

Pierwszym etapem przygotowania oferty ubezpieczenia, mającego poprawić ochronę cyber dla danej firmy, jest przeprowadzenie diagnozy stanu jej cyberbezpieczeństwa. Na tym etapie dokonuje się identyfikacji obszarów, które mogą wymagać poprawienia poziomu zabezpieczeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa cyber firma świadcząca usługi ubezpieczeniowe powinna udzielić rekomendacji na temat wdrożenia koniecznych zmian.

Wpłynie to na możliwości wyboru oferty – im wyższy stopień zabezpieczeń przed cyberzagrożeniami wykaże Twoja firma, tym większe możesz uzyskać zniżki w składce ubezpieczeniowej. Mniejszy stopień zabezpieczeń nie wpłynie jednak na zmniejszenie zakresu ochrony. Na takich przejrzystych i klarownych zasadach działa ubezpieczyciel firm IT, firma https://findia.pl/.

Etap 2 – ochrona

Na tym etapie należy zwrócić uwagę na to, aby zakres ochrony, oferowany przez ubezpieczyciela był jak najszerszy, a przede wszystkim wpisywał się w zakres działalności Twojej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której ona funkcjonuje. Zakres ochrony powinien być realny, tzn. dostosowany do obszarów działalności i świadczonych usług.

Dopiero tak dostosowane polisa faktycznie podniesie poziom cyberbezpieczeństwa firmy. Polisa powinna zostać uruchomiona w momencie wystąpienia cyberincydentu.

Etap 3 – reakcja na wystąpieniem cyberzdarzenia i pokrycie szkód

O jakości polisy decyduje jakość usług, jakie są świadczone w związku z jej wykupieniem i wystąpieniem cyberincydentów. Usługi te powinny obejmować także wszelkie działania, które mają zapobiec wystąpieniu zdarzeń cyber, mogących spowodować istotne straty dla firmy oraz jej kontrahentów i klientów. Najistotniejsze znaczenie ma tutaj sprawny proces likwidacji szkód, jakie wystąpiły wskutek cyberincydentu. Warunkiem szybkiej i skutecznej reakcji są lokalne (w przypadku polskich firm polskie) podmioty likwidacyjne, które są gotowe do natychmiastowej i właściwej reakcji, która pomoże zminimalizować i pokryć szkody powstałe wskutek zdarzenia cyber.

Każdy ubezpieczony powinien mieć przydzielonego Incydent Managera, który udzieli niezbędnej pomocy i zadba o interes ubezpieczonego.

Reakcja na incydent powinna obejmować:

 • notyfikację,
 • usługi prawne,
 • informatykę śledczą,
 • komunikację kryzysową,
 • doradztwo techniczne.

Jakie działania pomogą przywrócić firmie równowagę?

Odszkodowania, które pomogą firmie wrócić na właściwe tory, powinny pokrywać koszty:

 • odtworzenia zasobów,
 • odzyskania danych,
 • wymuszeń cyber,
 • e-kradzieży,
 • przerwy w prowadzeniu działalności,
 • wyłudzeń.

Ponadto ważne jest też pokrywanie kosztów wypłaty odszkodowań dla kontrahentów i klientów, prowadzenia sporów sądowych oraz kar administracyjnych, poniesionych wskutek cyberzdarzeń.

Wykup polisę i pracuj bez ryzyka

Cyberzdarzenia mogą spowodować naprawdę dotkliwe straty finansowe i wizerunkowe. Dlatego nie warto liczyć na szczęście i ryzykować wycieku lub utraty danych, e-kradzieży lub innych incydentów cyber, które mogłyby zakończyć działalność firmy, a jej właścicieli sprowadzić do ponoszenie odpowiedzialności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here