Jak rozwijać kompetencje językowe z pomocą słownika synonimów?

0
510

Polski język charakteryzuje się bogatym słownictwem i nadal się rozwija. Powstają coraz to nowe wyrazy, które wypierają archaizmy lub funkcjonują obok nich. Na jedno pojęcie można znaleźć kilka określeń, z których każde będzie adekwatne do jego znaczenia. Zarówno w tekstach literackich, jak też w mowie potocznej warto wykorzystywać je naprzemiennie, bo wtedy unika się powtórzeń, a każda wypowiedź staje się bardziej barwna.

W poszukiwaniu wyrazów bliskoznacznych

W językoznawstwie nazwę synonimu nosi wyraz najbardziej zbliżony znaczeniowo do danego słowa. Potrzeba dużej wprawy i swobody w posługiwaniu się językiem polskim, aby podczas pisania tekstu nasuwało się automatycznie kilka synonimów kluczowego słowa. W artykule można obok słowa „uczucie” użyć „emocja” lub staropolskiego „afekt”. Synonimami dla słowa „sprzedać” są „zbyć”, „spieniężyć”. Jeśli nie wystarcza inwencji, można posiłkować się się słownikami synonimów.

Używanie wyrazów zamiennych także w mowie potocznej świadczy o wysokich kompetencjach językowych. Może to być atutem przy ubieganiu się o pracę w renomowanej firmie. Warto zatem często korzystać ze słownika synonimów polskich, by rozszerzyć swój zasób pojęć i określeń.

Jak usprawnić sobie pracę nad tekstem?

Uczniowie, studenci, dziennikarze i literaci posługują się głównie komputerem z oprogramowaniem do edycji tekstów. O wiele łatwiej jest napisać wypracowanie lub innego rodzaju pracę pisemną korzystając ze słownika synonimów online. Mając dostęp do Internetu da się w odpowiedniej aplikacji znaleźć wiele wyrazów bliskoznacznych wzbogacających formę pisarską. Słowniki synonimów można też kupić w tradycyjnej książkowej wersji. Jednak wykorzystywanie online’u zdecydowanie przyspiesza wyszukiwanie. Poza tym jest to opcja darmowa.

Praktyczny poradnik

W słowniku synonimów polskich znajduje się kilkaset tysięcy wyrażeń sklasyfikowanych według kategorii znaczeniowych. Dla każdego słowa można znaleźć po kilka synonimów i wybrać z nich najbardziej pasujące do kontekstu. W razie wątpliwości pomóc mogą przykłady użycia w zdaniach.

Stosowanie odpowiedników ma też walor kształcący. Posługując się słownikiem synonimów polskich poznaje się wiele nowych wyrażeń i związków frazeologicznych. Warto je znać, aby w piśmie i na co dzień posługiwać się poprawną polszczyzną. Zwłaszcza, gdy współcześnie w naszej mowie pojawia się coraz więcej dziwacznych neologizmów i nietrafionych zapożyczeń z obcych języków. Ze słownikiem synonimów online da się przygotować tekst z każdej dziedziny, atrakcyjny pod względem merytorycznym i formalnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here