Jakie są konsekwencję ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

0
243

Instytucja upadłości konsumenckiej została przewidziana w przepisach prawnych, żeby stworzyć konsumentom możliwość częściowego lub całościowego zredukowania długów. Korzystając z tego rozwiązania, konsument może uratować swoją sytuację finansową, jednak wiąże się to także z uciążliwymi konsekwencjami. Sprawdź, co musisz wiedzieć o upadłości konsumenckiej, zanim zdecydujesz się na zastosowanie tego środka prawnego.

Skutki ogłoszenia upadłości

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmuje kilka etapów, które są niezbędne do częściowego lub całkowitego zwolnienia z długów. Konsument powinien przygotować spis wszystkich wierzycieli wraz z dokładnymi informacjami o niespełnionych zobowiązaniach, dokonać weryfikacji obecnego stanu zadłużenia oraz sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Następnie sprawa trafia do sądu i tam czeka na rozpatrzenie. W wyniku postępowania upadłościowego sąd wydaje postanowienie, w którym ogłasza upadłość. W rezultacie takiego wyniku postępowania konsument powinien liczyć się z następującymi konsekwencjami:

  • ograniczeniem działań w zakresie zawierania umów – konsument może jedynie dokonywać zakupu produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, np. żywności, środków czystości. Koszty zakupu tych artykułów pokrywane są ze
  • środków finansowych, które nie zostały zajęte przez syndyka,
  • podejmowane przez upadłego konsumenta działania mogą zaważyć na rozstrzygnięciu sądu i zmienić jego treść. Mianowicie, bezpodstawne zrezygnowanie z pracy zarobkowej może spowodować umorzenie postępowania upadłościowego i pozbawić konsumenta szansy na oddłużenie.
  • wraz z uprawomocnieniem orzeczenia sądowego zostają zawieszone wszelkich postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi,
  • konsument zostaje wykreślony przez sąd z rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Ponadto, upadłość konsumencka niesie za sobą określone skutki związane z majątkiem upadłego konsumenta:

  • konsument traci wszelkie prawa do zarządzania majątkiem – odtąd jego majątkiem rozporządza wyznaczony syndyk,
  • na upadłego nałożony zostaje obowiązek przekazania syndykowi całego swojego majątku wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi jego działalności oraz udzielać syndykowi i sędziemu wyjaśnień w kwestiach związanych z majątkiem,
  • majątek upadłego zostaje przekształcony w tzw. masą upadłościową, która jest przeznaczana na spłatę długów oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
  • syndyk dokonuje inwentaryzacji majątku i ustala kolejność sprzedaży poszczególnych jego składników z pominięciem przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania,
  • upadły otrzymuje ze sprzedaży domu kwotę pieniężną, która odpowiada wysokości przeciętnego czynszu najmu lokalu mieszkalnego w jego miejscu zamieszkania (lub sąsiedniej miejscowości) za okres 12-24 miesięcy. Syndyk wydając opinię uwzględnia potrzeby mieszkaniowe oraz stan rodzinny upadłego.

Jakkolwiek z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wiążą się nieprzyjemne konsekwencje, jest to droga do pozbycia się długów i uzyskania stabilności finansowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here