Kiedy przeprowadzać okresowe szkolenie BHP?

0
1861
Kiedy przeprowadzać okresowe szkolenie BHP?

Każdy pracodawca powinien pamiętać nie tylko o wstępnym kursie BHP dla pracowników nowo zatrudnionych, ale przede wszystkim o pogłębianiu oraz odświeżaniu wiedzy swojej oraz podwładnych podczas szkolenia okresowego. Kto i jak często powinien uczestniczyć w tego rodzaju kursie?

Kto i kiedy powinien odbyć okresowe szkolenie BHP?

Czas oraz zakres okresowego szkolenia BHP zależy przede wszystkim od wykonywanego zawodu oraz tego, jak bardzo pracownik na danym stanowisku jest narażony na substancje lub czynności, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. Wprowadzając powyższe kryteria, można podzielić pracowników na kilka podstawowych grup.

  • Kadra zarządzająca, czyli prezes, dyrektorzy czy kierownicy średniego szczebla, brygadziści oraz osoby, które nadzorują czyjąś pracę, powinni przechodzić szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na pięć lat. Jeśli zatrudniono nowego kierownika, kurs powinien odbyć w pierwszym półroczu swojej pracy.
  • Pracownicy, którzy wykonują prace administracyjno-biurowe, ale nikogo nie nadzorują, powinni odbywać okresowe szkolenia raz na sześć lat. Natomiast pierwsze szkolenie okresowe (nie mylić z wstępnym) powinni odbyć w pierwszym roku pracy.

Warto zwrócić również uwagę na kluczowe zmiany, które weszły w życie w styczniu 2019 roku. Niektórzy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych będą zwolnieni z okresowego szkolenia BHP. Chodzi o osoby, które pracują w firmach, gdzie odnotowano najniższy z możliwych wskaźnik wypadkowości. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie BHP-center.com.pl

  • Pracownicy, którzy częściowo wykonują pracę biurową, ale zajmują się również prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP, nazywani są służbą BHP. Dla tych osób ustawodawca przewidział szczególny rodzaj szkolenia, które odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat, ale zawiera w sobie również godziny ćwiczeniowe.
  • W przepisach szczególnie uwzględnia się osoby, które pracują na stanowiskach inżynierskich czy technicznych oraz konstrukcyjnych. Kurs w tym przypadku przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w pierwszym roku pracy.
  • Pracownicy fizyczni, którzy zatrudniani są przez podwykonawców na budowach oraz w halach produkcyjnych, kurs odbywają przynajmniej raz w roku. Dotyczy to osób, które mają styczność z substancjami lub czynnościami, które bezpośrednio mogą zagrozić ich zdrowiu lub życiu. Jeśli takie ryzyko nie zachodzi, szkolenie okresowe BHP odbywa się przynajmniej raz na 3 lata.

Kto może być zwolniony z okresowego szkolenia BHP?

Ten zapis tyczy się pracowników, którzy odbyli już okresowy kurs BHP u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy. Zwolnieni mogą być również ci, którzy odbyli szkolenie BHP w ramach innej posady, gdzie program szkolenia zazębia się z tematyką kursu, który powinien odbyć się w nowej firmie.

Obowiązkowy egzamin, przechowywany w aktach osobowych

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, potwierdzającym nie tylko obecność pracownika, ale także przyswojoną przez niego wiedzę. Wyniki oraz wypełnione karty egzaminacyjne są przechowywane w aktach osobowych danego pracownika i stanowią część jego dokumentacji.

Podsumowanie – zebrane informacje w klarownej formie tabeli

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here