Kiedy skorzystać z pomocy radcy prawnego?

0
1068

Choć w pierwszym wrażeniu radca prawny nie różni się od adwokata, są to dwie odrębne profesje. Warto o tym pamiętać, gdyż specjalizują się one w odmiennych kwestiach prawnych. Czym więc zajmuje się radca prawny i kiedy skorzystać z jego usług? Odpowiedź przedstawiamy poniżej.

Czym zajmuje się radca prawnych?

Ogólnie rzecz ujmując, osoba parająca się tym zawodem świadczy profesjonalną pomoc prawną. W obrębie tej działalności zajmuje się m.in. sporządzaniem wzorów umów, opinii prawnych i innych dokumentów oraz przede wszystkim reprezentowaniem stron przed sądami lub urzędami. Od 2007 roku może także występować w sprawach rodzinnych, np. przy postępowaniu rozwodowym. Oczywiście korzystanie z reprezentacji wymaga wystawienia zatrudnionemu radcy prawnemu stosownego pełnomocnictwa.

Podstawę funkcjonowania tego zawodu stanowi ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Różnice między radcą prawnym a adwokatem

W zakresie uprawnień główną różnicą między tymi dwoma zawodami jest to, że radca prawny może być zatrudniony także na podstawie umowy o pracę. Wyłącza go to jednak z funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Zasada ta nie dotyczy stanowisk naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Adwokat natomiast musi wykonywać swój zawód w ramach indywidualnej działalności gospodarczej lub będąc członkiem spółki. Nie może więc podpisywać ze swoimi klientami umowy o pracę i współpracuje z nimi wyłącznie w ramach umów cywilnoprawnych.

Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta — z usług radcy prawnego warto korzystać przy każdej ważniejszej lub trudniejszej sprawie. Poziom skomplikowania polskiego systemu prawnego sprawia bowiem, że przeciętny obywatel często nie ma świadomości wszystkich przysługujących mu praw. Dlatego też działanie na własną rękę może przynieść nieprzyjemne konsekwencje.

Podobnie jak adwokat, radca jest w stanie pomóc na każdym etapie postępowania, oferując kompleksowe wsparcie. Może występować we wszystkich sprawach gospodarczych.

Poza reprezentacją przed sądem lub inną instytucją przygotuje też różnego rodzaju pisma (w tym te procesowe), regulaminy, statuty, akty wewnętrzne firm i inną dokumentację prawną. Zakres obowiązków radcy prawnego może także obejmować opiniowanie umów. Pomoc rezydentnego radcy prawnego będzie więc nieoceniona w niemal każdym większym przedsiębiorstwie.

Co więcej, z pomocy radcy prawnego (lub adwokata) należy korzystać przy występowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz przy składaniu skargi konstytucyjnej.

Sprawdź, co na temat wykonywanych działań mówi doświadczony radca prawny z Krakowa – https://www.kancelariafurtak.pl/. Dowiedz się więcej o pracy wykonywanej przez specjalistów.

Podsumowanie

Radca prawny może świadczyć swoje usługi wszystkim podmiotom. Warto z nich korzystać, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w kwestiach prawnych oraz gdy potrzebuje się reprezentanta w sądzie. Choć panuje powszechne przekonanie, że usługi prawnicze są bardzo drogie, niekorzystanie z tej możliwości często pociąga za sobą znacznie większe koszta. Dla przedsiębiorstw ważny jest też fakt, że radca prawny może być zatrudniony na etat. Daje to stały dostęp do profesjonalnych porad prawnych i nadzór nad dokumentacją firmy. Co ciekawe, jesteśmy jednym z niewielu europejskich krajów, w których występuje podział zawodów prawniczych na adwokatów i radców prawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here