Kim jest cesjonariusz w faktoringu?

0
1913
Kim jest cesjonariusz w faktoringu?

Faktoring to jeden z rodzajów obrotu wierzytelnościami, czyli sprzedaży faktur. W transakcji biorą udział dwie strony: wyspecjalizowana instytucja finansowa i przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z finansowania. Ta pierwsza – nazywana faktorem – pełni rolę cesjonariusza.

Utrzymanie płynności finansowej jest niezbędnym warunkiem istnienia przedsiębiorstwa. Tymczasem długie terminy płatności i opóźnienia w regulowaniu należności to na polskim rynku standard. Co prawda 30 dni to najczęściej stosowany termin, ale 60, 90, a nawet 120 dni to chleb powszedni wielu polskich przedsiębiorców.

Czy można szybko poprawić przepływ pieniędzy?

Obrót wierzytelnościami to jeden z najlepszych sposobów na szybkie uzyskanie gotówki. Odbywa się to przez cesję wierzytelności, czyli przeniesienie prawa do wierzytelności na osobę trzecią, tzw. cesjonariusza. Cesji dokonuje cedent a jej przedmiotem może być dowolna wierzytelność. Cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością.

Faktoring: cesja wierzytelności i finansowanie

Faktoring jest usługą wykorzystującą cesję wierzytelności. Biorą w nim udział dwie strony: cedent, który w faktoringu zwany jest faktorantem i cesjonariusz, który zyskuje miano faktora. Faktorantem (cedentem) jest firma, która korzysta z faktoringu, a faktorem (cesjonariuszem) – podmiot udzielający finansowania. Faktorant przelewa na faktora krótkoterminowe należności z tytułu wykonanych usług czy sprzedanych towarów. Faktor – w ramach usługi faktoringu – wypłaca faktorantowi część wynagrodzenia za usługę lub towar, a sam dochodzi spłaty całości faktury od odbiorcy faktoranta. Przy okazji może też świadczyć na rzecz faktoranta inne usługi, takie jak przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy czy monitorowanie i windykowanie przeterminowanych płatności.

Faktor, czyli kto?

Zgodnie z polskim prawem, cesjonariusz w faktoringu to wyspecjalizowana instytucja finansowa, której główną działalnością jest świadczenie usługi faktoringu. W Polsce spotykamy dwa rodzaje faktorów:

  • podmioty działające w ramach struktury konkretnej marki bankowej,
  • podmioty niezależne, takie jak Bibby Financial Services, które nie są powiązane kapitałowo z żadnym bankiem.

Do niedawna faktorzy działali głównie w formule off-line. Wszelkie formalności były załatwiane w sposób tradycyjny. Jednak od jakiegoś czasu w Internecie można znaleźć faktorów, którzy udzielają finansowania on-line, dzięki czemu znacząco skracają się procedury.

Minusem takiego rozwiązania są niższe limity niż te, jakie można uzyskać u faktorów działających w sposób tradycyjny i zazwyczaj wyższa cena. Wiąże się to z wyższym ryzykiem transakcji.

Uwaga na zakaz cesji wierzytelności!

Warto pamiętać, że powyższe rozwiązanie mogą się okazać niemożliwe, jeśli w umowie między stronami zawarto zakaz cesji wierzytelności. Taki zapis umowny umożliwia art. 509. § 1 Kodeksu Cywilnego. Jest to przepis, który stanowi, że właściciel wierzytelności może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), o ile nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Niestety zakaz cesji stał się elementem negatywnej praktyki negocjacyjnej. Zdarza się, że rozpoczęcie współpracy z kontrahentem o silnej pozycji rynkowej możliwe jest tylko po wpisaniu do umowy zakazu cesji wierzytelności. Dlatego już na tym etapie trzeba się upewnić, że takiego zakazu w niej nie ma. Dzięki temu firma będzie mogła w każdej chwili skorzystać z finansowania faktur i współpracy z faktorem (cesjonariuszem).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here