Kim jest rzecznik patentowy?

0
1004

Rzecznikiem patentowym jest osoba oficjalnie zarejestrowana w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, która jest upoważniona do reprezentowania interesów wnioskodawców w kwestiach związanych z rejestracją, usuwaniem i ochroną praw własności intelektualnej w Polsce (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, programy Komputery itp.).

Patent jest dokumentem ochronnym, który jest wydawany w imieniu państwa i zapewnia ochronę prawną dla przedmiotu kreatywności naukowej i technicznej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w okresie jego ważności.

Rzecznikiem patentowym jest osoba oficjalnie zarejestrowana w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, która jest upoważniona do reprezentowania interesów wnioskodawców w kwestiach związanych z rejestracją, usuwaniem i ochroną praw własności intelektualnej w Polsce (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, programy Komputery itp.).

Rzecznicy patentowi są upoważnieni do przygotowywania ekspertyz, raportów z badań patentowych, formularzy patentowych i innych dokumentów mających znaczenie prawne, a jakość usług świadczonych przez rzeczników patentowych jest monitorowana zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 roku. Każdy rzecznik patentowy musi przejść weryfikacje i potwierdzić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie w zakresie własności intelektualnej. Rzecznik patentowy głównie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem patentowym, prawem znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji, w tym w zgłaszaniu znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP oraz EUIPO, prowadzeniu postępowań przed Urzędem patentowym RP.

Jak wybrać rzecznika patentowego?

Wybór rzecznika patentowego powinien opierać się między innymi na autorytecie i doświadczeniu firmy patentowej, w której pracuje. Wybierając rzecznika patentowego, zaleca się zwrócenie uwagi na to, jaką ma specjalizacje. W związku z tym przy wyborze adwokata wskazane jest przede wszystkim upewnienie się, czy jest on upoważniony do pracy z określonym przedmiotem własności intelektualnej. Rzecznik patentowy może mieć jedną lub więcej specjalizacji. Co więcej, często wąski specjalista z dużym doświadczeniem w jednej dziedzinie własności intelektualnej ma przewagę nad uniwersalnym prawnikiem działającym w wielu specjalizacjach. Ważnym wskaźnikiem pracy pełnomocnika jest nie tylko łączna liczba lat jego pracy, ale także to, czym się zajmował.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here