Prawa kobiet w ciąży – jakie uprawnienia przysługują ciężarnej?

0
1153
Prawa kobiet w ciąży - jakie uprawnienia przysługują ciężarnej?

Kobiety w ciąży ze względu na swój stan objęte są szczególną ochroną prawną. Mają one prawa takie jak przerwa od pracy na czas badań lekarskich, możliwość odmowy wyjazdu w delegację oraz zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Zawarte w artykule kwestie dotyczą pracownic, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące praw pracujących kobiet ciężarnych.

Czas pracy

Zgodnie z art. 178 kodeksu pracy pracodawca nie może w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej zatrudniać pracownicy w ciąży. Ponadto pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

Prawa te mają ścisły związek z aktualnymi ustaleniami medycyny. Ze względu na ochronę zdrowia ciężarne mogą pracować jedynie przez 8 godzin dziennie, co więcej – nie może być to system przerywanego czasu pracy. Warto również zwrócić uwagę na punkt mówiący o delegacjach: pracownica może odmówić wyjazdu bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji. Zdarza się, że w związku z ciążą konieczna jest zmiana rozkładu pracy i stanowiska pracownicy czy też przeniesienie jej do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pory nocnej. Kobiety w ciąży mają również prawo do przerw, jeśli pracują przy komputerze. Na każdą godzinę pracy mogą one pracować przed komputerem przez 50 minut. Kluczowe jest tu zaznaczenie, że modyfikacje te nie mogą powodować negatywnych skutków w wynagrodzeniu pracownicy.

Kobiety w ciąży w pracy

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę

Z uwagi na specjalną ochronę kobiet w ciąży, nie jest możliwe rozwiązanie ani wypowiedzenie umowy o pracę w czasie trwania ciąży. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ogłoszenie upadłości pracodawcy lub sytuacja, w której pracownica zatrudniona jest na okres próbny nieprzekraczający miesiąca. Dodatkowo – jeśli zwolnienie jest uzasadnione przewinieniem kobiety w ciąży, to jest ono możliwe. Warto tu zauważyć, że sam fakt zajścia w ciążę nie jest winą i nie może zostać uznany za okoliczność pozwalającą na zwolnienie. Ochrona zatrudnienia trwa przez cały urlop macierzyński, aż do jego ukończenia. W razie wątpliwości czy pracodawca przestrzega przysługującym ciężarnym kobietom praw, warto skontaktować się z prawnikiem. Kontakt do adwokatów z Poznania, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości, możliwy jest przez stronę: https://smadwokaci.pl/.

Prace uciążliwe i niebezpieczne

Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

Szczegółowe wyliczenie prac, których ciężarna nie może wykonywać, zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Znalazły się tam między innymi prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, prace w narażeniu na hałas lub drgania, czy też prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi. Jeśli pracownica wykonywała pracę kwalifikowaną jako szkodliwa, a znalezienie nowego zajęcia jest niemożliwe, to występuje podobna sytuacja, jak w przypadku pracy w godzinach nocnych. Pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.

Co, gdy pracodawca nie przestrzega prawa?

Zdarzają się sytuacje, w których prawa kobiet w ciąży nie są przestrzegane przez pracodawców. W przypadku zwolnienia kobiety ciężarnej lub kobiety pozostającej na urlopie macierzyńskim pracodawca poniesie konsekwencje prawne. W tej sytuacji możliwe jest odwołanie się do sądu pracy w przeciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. Niesłusznie zwolniona może ubiegać się o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. W przypadku powrotu do pracy przysługuje jej odszkodowanie za czas, kiedy była ona bezrobotna. Więcej przeczytać można na stronie adwokatów, którzy szczegółowo omawiają temat praw przysługujących ciężarnym oraz w razie pojawienia się wątpliwości odpowiedzą na wszelkie pytania: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/prawa-kobiet-w-ciazy/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here