Prawo w praktyce – kancelaria przewodnikiem w labiryncie regulacji

0
834
Prawo w praktyce – kancelaria przewodnikiem w labiryncie regulacji

Domena prawa jest niezwykle wymagająca, nie tylko ze względu na wymagany ogrom wiedzy, stopień skomplikowania przepisów i nieustanną zmienność prawodawstwa. Jej trudność polega przede wszystkim na wymogu ciągłej analizy źródeł prawa i orzecznictwa oraz kreatywności w odnajdywaniu nowych rozwiązań, pasujących jak najlepiej do określonego problemu. To właśnie biegłość w tej sztuce wyróżnia najlepsze kancelarie prawne.

Wymagania profesji prawniczych

Zawody adwokatów czy radców prawnych wiążą się z wysoką opinią społeczną i prestiżem. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest mocno ograniczony dostęp do wykonywania zawodów prawniczych, związany z wysokimi wymaganiami. Jedynie część dość licznego zbioru studentów, rozpoczynających edukację na kierunku prawo kończy ją jako jego absolwenci. Następnie, przed rozpoczęciem pracy zawodowej wymagane jest zdobycie doświadczenia praktycznego, w postaci odbycia określonej aplikacji. Dopiero pomyślne jej ukończenie, potwierdzone zaliczeniem egzaminu, umożliwia wpis na listę adwokatów lub radców prawnych i rozpoczęcie indywidualnej praktyki zawodowej. Niestety, prawnik nie może nigdy osiąść na laurach zdobytego wykształcenia. Ustawodawca gwarantuje uaktualnianie stanu prawnego poprzez uchwalanie każdego roku setek aktów normatywnych z tysiącami nowych przepisów. Stąd, mimo posiadania podstaw w zakresie wszystkich gałęzi prawa, niezbędna jest specjalizacja w określonej dziedzinie.

Specyfika pracy kancelarii

Stopień skomplikowania niektórych instytucji, mnogość regulacji, na które często wpływa również prawodawstwo Unii Europejskiej lub ustalenia umów międzynarodowych, niekiedy zmuszają do bardzo wąskiego zakresu specjalizacji. Między innymi dlatego adwokaci i radcowie zrzeszają się w kancelarię, by wspólnie móc zaoferować kompleksową obsługę prawną w określonej dziedzinie życia społecznego – tak jak np. kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni w zakresie doradztwa biznesowego. Wysoko wykwalifikowany zespół pozwala na świadczenie usług premium największym podmiotom finansowym z zakresie m.in. inwestycji budowlanych, finansowania czy zamówień publicznych. Wiedza łączy się w tym przypadku z doświadczeniem w obsłudze sporów o milionowych wartościach, gwarantując osiemdziesięciosiedmioprocentową skuteczność.

Relacja z klientem

Kwalifikacje to nie wszystko. Delikatna natura sporów prawnych wiąże się z wymogiem najwyższej staranności i dyskrecji pracy, oraz zrozumieniem dla zasad kierujących rynkiem kapitałowym i wpływu, jaki mogą mieć nawet cząstki niecelowo ujawnionych informacji dla interesów klienta. W tym przypadku kancelarie na poziomie równym tej pod imieniem Jacka Kosińskiego muszą wykazać się szczególnym podejściem do swoich usług, odpowiadających wymaganiom obsługiwanych stron.

Finalnie, nawiązując do wstępu, nie można nie podkreślić niezwykle istotnych przymiotów elastyczności i kreatywności, niezbędnych do odnajdywania nowych rozwiązań na gruncie prawa, czy to już utrwalonego, czy mającego źródła w dopiero nowelizowanych przepisach. Wymaga to nie tylko wszystkich wyżej wymienionych czynników, ale przede wszystkim podejścia do pracy z pasją i zainteresowaniem podobnym temu, który przejawiają adwokaci i radcowie kancelarii pod kierunkiem Jacka Kosińskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here