Szkolenia z zarządzania czasem w praktyce

0
1022

Czas to jedyny zasób, którego nie da się dokupić, rozszerzyć czy zmagazynować, czas to narzędzie pracy który musimy wykorzystywać efektywnie i z głową. Można oczywiście powiększyć zespół lub zaoferować mu narzędzia ułatwiające prace, ale cały czas ilość dostępnego czasu będzie taka sama. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednie zarządzanie czasem szkolone było w sposób nastawiony na realizację najwyższych celów. Jak powinno to wyglądać w praktyce?

Obszary szkolenia

Zarządzanie czasem szkolone może być w oparciu o bardzo różne założenia, a nacisk może być stawiany na cały szereg czynników z jednostką lub całością organizacji. Zazwyczaj wyróżnia się trzy obszary, na których realizowane są zadania z zakresu odpowiedniego zarządzania szkoleniami. Są to:
• Pracownik – organizacja własnej pracy i dbanie o to, by własny czas był odpowiednio wykorzystywany;
• Grupa – zespoły celowe lub po prostu grupy współpracujących osób i komunikacja pomiędzy nimi; odpowiednie raportowanie oraz rozwiązywanie konfliktów;
• Firma – ujęcie całej organizacji jako jednego zespołu, w którym zachodzą procesy i działania odbywające się w czasie.
W ten sposób można poznawać sposoby na właściwe zarządzenie własnym czasem i wykorzystywanie go w sposób produktywny w zespole, którego jest się częścią, a potem także należy przekładać to na całość organizacji, w której pojawia się wiele wolnych elektronów i grup pracowników.

Dla kogo są przeznaczone takie szkolenia?

Szkolenia z zarządzenia czasem są przydatne dla wszystkich pracowników na każdym szczeblu drabiny organizacyjnej firmy. Zdecydowanie najważniejsze są jednak dla:
• Wysoko wykwalifikowanych specjalistów – osób stanowiących ogniwa kluczowe w projektach i zmuszonych do ciągłej adaptacji do zmieniających się warunków;
• Managerów i kierowników – osób zarządzających czasem swoim oraz czasem swoich podwładnych;
• Właścicieli firm – osób kierujących całą organizacją oraz dbających o swój własny czas.
Odpowiedzialność za czas ma różne formy. Trzeba jednak rozumieć, że nawet jeśli nie jest to odpowiedzialność bezpośrednio zdefiniowana jako odpowiedzialność za własny czas i własne efekty, zawsze przekłada się to także na czas realizowania projektów przez całą organizację.
Zdobywane umiejętności
Analizowanie swojego zarządzania planowania i realizacji działań czasem szkoli w następujących obszarach:
• Efektywnego planowania realizacji własnych działań – ważenie priorytetów, zapewnianie zapasów czasu, uwzględnianie wszystkich ważnych rzeczy;
• Organizowania pracy w zespole – uwzględnianie wszystkich istotnych elementów, komunikowanie planów, egzekwowanie realizacji założonych planów;
• Prawidłowego uczestniczenia w projektach – planowanie czasu dla zadań równoległych, zapewnianie realizacji założonych celów, uwzględnianie kwestii strategicznych w codziennym planie;
• Komunikacji elektronicznej – opieranie pracy na zoptymalizowanych i efektywnych mailach.
Wiele z tego typu elementów musi w swojej perspektywie mieć przede wszystkim cel nadrzędny, jakim jest dobro całej organizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here