Tłumaczenie przysięgłe – kiedy jest potrzebne

0
3747

Korzystanie z usług tłumacza jest powszechne nie tylko wśród firm, ale również osób prywatnych. Zlecamy do tłumaczenia dokumenty, prace naukowe, instrukcje, pisma czy nawet literaturę. W niektórych jednak sytuacjach tłumaczenie na język obcy lub odwrotnie wymagać będzie uwierzytelnienia i może go dokonać tylko tłumacz przysięgły. Sprawdźmy więc, kiedy wymagane są tłumaczenia przysięgłe.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe

Zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym jest tłumaczenie zwykłe. To bowiem nic innego jak tłumaczenie treści nieformalnych, najczęściej wykonywane przez osoby doskonale znające język i potrafiące dokonać przekładu w sposób poprawny, zgodny z obowiązującą gramatyką i ortografią. Tłumaczenia takie oferują biura tłumaczeń, ale również osoby fizyczne, które ukończyły studia filologiczne z danego języka lub po prostu są dwujęzyczne. Tłumaczenie przysięgłe, czyli tzw. uwierzytelnione, może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który posiada uprawnienia państwowe nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły uzyskuje takie uprawnienia po pozytywnym zaliczeniu państwowego egzaminu, po którym otrzymuje on pieczęć zawierającą jego imię i nazwisko, język oraz pozycję, jaką zajmuje na liście tłumaczy przysięgłych w kraju. Pieczęć taka wydawana jest przez Mennicę Państwową. Profesjonalne biuro tłumaczeń zwykle ma w standardzie również tłumaczenia przysięgłe. Zatem jeśli staniemy przed koniecznością dokonania przekładu uwierzytelnionego, w pierwszej kolejności warto poszukać tłumacza właśnie wśród takich biur.

Tłumaczenie przysięgłe – kiedy jest wymagane?

Tłumaczenia przysięgłe wymagane są w przypadku większości pism urzędowych, zwłaszcza tych o randze państwowej. Jest ono niezbędne w przypadku aktów stanu cywilnego, aktu urodzenia oraz wszelkiego rodzaju aktów notarialnych, jak na przykład umowa kupna-sprzedaży, darowizna, testament. Często wymóg tłumaczenia przysięgłego można spotkać w związku z podpisywaniem umów o pracę czy kontraktów zagranicznych.
Z koniecznością skorzystania z usług biura oferującego tłumaczenia przysięgłego możemy się spotkać, jeśli będziemy podejmować naukę lub pracę w innym kraju, a poświadczeniem uzyskanych przez nas tytułów lub kwalifikacji są wszelkiego rodzaju dyplomy, świadectwa czy certyfikaty.

Jak widać tłumaczenia uwierzytelnione mogą być nam potrzebne w wielu codziennych sytuacjach, jeśli mamy do czynienia z obcym językiem. Warto o tym pamiętać, gdyż w przeciwnym razie nasze dokumenty mogą nie zostać uwzględnione przez instytucje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here