Umowa kupna-sprzedaży samochodu co powinna zawierać?

1
6404
Umowa kupna-sprzedaży samochodu co powinna zawierać

Wg Kodeksu Cywilnego, nabywając lub oddając w ręce innego właściciela samochód, należy pamiętać o spisaniu umowy kupna – sprzedaży. Stanowi ona źródło informacji odnośnie osób, pomiędzy którymi doszło do transakcji oraz danymi dotyczącymi samochodu. Ten dokument jest jednym z przedmiotów, które należy złożyć w Wydziale Komunikacji.

Poniżej znajduje się wzór podstawowego dokumentu.

Tradycyjna najprostsza umowa kupna-sprzedaży samochodu zawiera informacje takie jak:

  • datę, w której jest zawarta (należy pamiętać, że osoba zakupująca ma 30 dni od tego terminu na zarejestrowanie pojazdu),
  • miejscowość, w której została zawarta umowa,
  • dane kupującego (imię i nazwisko albo nazwa firmy, pesel bądź nip, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego),
  • dane sprzedającego (składniki są analogiczne do nabywającego pojazd),
  • informacje dotyczące samochodu – przedmiotu umowy (marka wraz z modelem, rok wyprodukowania, kolor, nr nadwozia – VIN, nr rejestracyjny oraz stan licznika, można zanotować uwagi odnośnie auta tj. instalacja gazowa, komplet opon letnich bądź zimowych),
  • wartość samochodu (kwota, za która kupujący nabywa przedmiot, a sprzedający oddaje, należy ją wpisać zarówno jako cyfrę z walutą jak i słownie, kwota ta będzie opodatkowana w Urzędzie Skarbowym – tzw. podatek od wzbogacenia na formularzu PCC-3 w wysokości 2% wartości i kupujący pojazd musi pamiętać również o tym koszcie),
  • czytelny podpis kupującego i sprzedającego.

Transakcja może przebiegać pomiędzy więcej niż dwiema osobami. Samochód mógł posiadać dwóch współwłaścicieli, bądź będzie posiadał dwóch współwłaścicieli. W tym przypadku każdy z współwłaścicieli musi zostać wpisany na umowie i aby transakcja była ważna, musi złożyć podpis. Ważnym jest również fakt, iż współwłaściciel będzie potrzebny przy wyrejestrowaniu i zarejestrowaniu pojazdu w Wydziale Komunikacyjnym. Będzie on również widniał na ubezpieczeniu ochrony cywilnej (OC), ale nie jest potrzebny do zawarcia polisy.

Umowa zawsze sporządzana jest w dwóch egzemplarzach z identycznymi danymi dla każdej ze stron, która zawiera kontrakt. Przed zakupem auta warto zapoznać się ze spalaniem paliwa, tak aby nie wpędzić się w dodatkowe koszty. Warto wejść na kalkulator spalania paliwa i obliczyć realne spalanie auta.

Sprzedający zobowiązany jest do przekazania wraz z kluczykami dokumentów związanych z pojazdem, tj. dowodu rejestracyjnego, polisy OC, karty pojazdu i instrukcji obsługi.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here