Upadłość konsumencka osoby fizycznej – Czym jest i kiedy można ogłosić?

0
650

Upadłość konsumencka jest instytucją prawną przewidzianą przez ustawodawcę jako wyjście awaryjne dla osób fizycznych, które znalazły się w złej sytuacji finansowej. Na skorzystanie z tego rozwiązania decyduje się coraz więcej konsumentów, ponieważ kolejne nowelizacje prawa upadłościowego wprowadzają korzystne dla dłużników zmiany. Sprawdź, czym w rozumieniu prawa jest upadłość konsumencka i w jakiej sytuacji można ją ogłosić.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest zarezerwowana dla osób fizycznych, a więc takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Byli przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego rozwiązania tylko w wyjątkowych sytuacjach, które są uregulowane ustawą Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędny jest status osoby niewypłacalnej, co oznacza, że dłużnik nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem i spłatą długów przy obecnym miesięcznym wynagrodzeniu. Należy pamiętać, że nawet po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, umorzone lub częściowo umorzone zostaną tylko te długi, które zostały zaciągnięte przed jej ogłoszeniem. Ponadto, do powstania niewypłacalności nie mogło dojść umyślnie, tj. w wyniku celowych działań dłużnika. Jeśli nieodpowiedzialne decyzje finansowe były podejmowane z premedytacją, nie można liczyć na oddłużenie. Oznacza to, że upadłość konsumencka okaże się pomocna w przypadku, kiedy osoba fizyczna nie miała na nią bezpośredniego wpływu. Przykładem takiej sytuacji jest niewypłacalność będąca efektem choroby lub utraty źródła dochodu.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest zarezerwowana dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce. Wniosek o wszczęcie postępowania należy wnieść do właściwego sądu, może to zrobić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele. We wniosku należy zawrzeć udokumentowane uzasadnienie, które potwierdza, że dłużnik nie ma realnych możliwości na spłacenie zobowiązań. Dzięki nowelizacjom przepisów z zakresu prawa upadłościowego skorzystanie z możliwości umorzenia długów staje się coraz bardziej dostępne. Od 2014 roku notuje się systematyczny wzrost spraw o upadłość konsumencką. W 2015 r. sądy wydały ponad 2150 ogłoszeń wyroków w tej sprawie, natomiast liczba wniosków przekroczyła 5500. Obecne przepisy skróciły postępowanie upadłościowe, ponieważ sądy nie przeprowadzają już pogłębionej analizy finansowej i nie ustalają przyczyny powstania niewypłacalności na etapie dopuszczenia wniosku do postępowania.

Kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawową przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest stan niewypłacalności. Jeśli Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na uregulowanie zadłużenia, nawet przy uwzględnieniu całego majątku, możesz skorzystać z likwidacji majątku lub częściowego umorzenia długów i w ten sposób zaspokoić zobowiązania wobec wierzycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here