Weksel – iluzoryczne zabezpieczenie pożyczki

1
1715

Weksel nawet w literaturze fachowej nazywany jest zabezpieczeniem roszczenia pieniężnego. Nie tylko jako zabezpieczenie pożyczki; weksel bywa wystawiany też na przykład przy nabywaniu towarów i usług z odroczeniem zapłaty za nie. Najczęściej jednak funkcjonuje przy umowach kredytów i pożyczek, w tym także pożyczek prywatnych czyli udzielanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej której przedmiotem jest udzielanie pożyczek.

Jednak pod pojęciem faktycznego zabezpieczenia pożyczki należy rozumieć coś, co zabezpiecza możliwość wyegzekwowania zapłaty jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci jej dobrowolnie. Chcąc odzyskać pożyczkę, pożyczkobiorca wnosi do sądu pozew o jej zapłatę i po uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego kieruje taki tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem egzekucyjnym do komornika, oczywiście o ile dłużnik – pożyczkobiorca wciąż nie kwapi się do zapłaty.

Komornik należność wyegzekwuje jeżeli dłużnik posiada oficjalny majątek lub dochody z których może przeprowadzić skuteczną egzekucję. Często sęk jednak w tym, że dłużnik już majątku ani dochodów nie posiada albo nie posiadał już w momencie zaciągania pożyczki. Egzekucja w takiej sytuacji będzie bezskuteczna i pożyczkodawca nie odzyska pieniędzy. No tak, powiecie, ale przecież do umowy pożyczki pożyczkobiorca wystawił mu weksel nazywany nawet w literaturze fachowej zabezpieczeniem pożyczki. No owszem, wystawił, ale weksel sam sobą nie przedstawia żadnej wartości. Zaliczany jest do papierów wartościowych ale przecież to nie pieniądz. Nic wierzycielowi po wekslu jeśli dłużnik, jak wyżej wskazano, nie ma majątku ani dochodów. Weksel więc nie zabezpiecza odzyskania pożyczki a jedynie umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym który to nakaz, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, umożliwia egzekwowanie nawet jeżeli pozwany odwoła się od nakazu zapłaty.

Do firm windykacyjnych zgłasza się po bezskutecznej egzekucji komorniczej wiele osób które udzieliły pożyczki właśnie tylko pod weksel będąc w rzeczy samej wprowadzonymi w błąd – uważając że jest to faktyczne zabezpieczenie. Niestety, w większości takich przypadków firma windykacyjna też nie jest w stanie długu odzyskać. Zaciągnięcie pożyczki z zamiarem jej niezwrócenia poprzez wprowadzenie pożyczkodawcy w błąd jest wyłudzeniem: http://pamietnikwindykatora.pl/wyludzenia-kredytow-i-pozyczek/ i w niektórych, nielicznych przypadkach zgłoszenie tego faktu organom ścigania sprawia, że dłużnik ze strachu przed karą pozbawienia wolności zwraca przynajmniej część długu.

Faktycznym zabezpieczeniem pożyczki i w ogóle wierzytelności pieniężnej jest zabezpieczenie rzeczowe czyli hipoteka na nieruchomości lub zastaw na rzeczy ruchomej z których można przeprowadzić egzekucję. Banki i firmy pożyczkowe owszem, też korzystają z weksla ale równolegle stosują któreś z wyżej wspomnianych faktycznych zabezpieczeń a jak nie, to sprawdzają zdolność kredytową klienta czyli w szczególności jego dochody oraz stan zadłużeń w różnych bazach dłużników. Bez tego, udzielając pożyczki pod sam weksel każdemu kto o nią zawnioskuje, już dawno zbankrutowałyby wszystkie banki i firmy pożyczkowe.

1 KOMENTARZ

  1. Zgłoszenie wyłudzenia pożyczki na 80% zostanie umorzone przez prokuratora. Chyba że pożyczkobiorca zaciągając pożyczkę na przykład skłamał w oświadczeniu że nie ma długów a miał. Albo gdy przedstawi sfałszowane zaświadczenie o dochodach. Osoby prywatne udzielające pożyczki jednak bardzo rzadko żądają jakichkolwiek zaświadczeń, gdyż są jak napisano w artykule, uśpione magią weksla jako rzekomego zabezpieczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here