Zakładanie spółki handlowej. Czy to aż tak trudne?

0
1082

Coraz częściej przedsiębiorcy chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, zastanawiają się czy aby nie założyć spółki. Taka forma działalności niesie za sobą szereg udogodnień jak i utrudnień. Jaką więc spółkę wybrać? Co będzie optymalnym wyborem? Ile czasu i jakie są warunki i wymogi dla danej spółki?

Spółki handlowe są jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Założenie spółki obejmuje kilka etapów. W pierwszej kolejności należy zdecydować, jaką spółkę chcemy założyć. Wśród rodzajów spółek możemy rozróżnić:

• Spółki jawne, które są podstawowym typem handlowej spółki osobowej. Spółka ta może nabywać prawa własności nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i może być pozywana. Za zobowiązania spółki jawnej odpowiedzialność ponoszą całym swym majątkiem bez ograniczenia wszyscy wspólnicy solidarnie ze spółką. Decyzje w spółce podejmowane są w drodze uchwał wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Spółka jawna nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

• Spółka partnerska – spółka osobowa dedykowana dla ściśle oznaczonego kręgu podmiotów wykonujących wolne zawody. Spółka ta może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i może być pozywana. W spółce partnerskiej rządzą szczególne zasady odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki. Wspólnikami mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów. Spółka partnerska nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

• Spółki komandytowe, są spółkami osobowymi, w ramach, której co najmniej jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność, co najmniej jednego ze wspólników jest ograniczona. Spółka komandytowa nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

• Spółki komandytowo-akcyjne to spółki osobowe, w ramach, których co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania bez ograniczeń, co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem. W spółce tej, podobnie jak w spółkach kapitałowych, występuje kapitał zakładowy, jak też funkcjonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółka komandytowo-akcyjna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

• Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która może być zawiązana przez jedną albo więcej osób, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( z o.o.) jest to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym

Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokumentów do założenia Spółki w szczególności umowy spółki, która musi być stworzona dla każdego w sposób indywidualny i uwzględniający konkretne potrzeby, cele, sytuację oraz relacje pomiędzy wspólnikami. Po sporządzeniu dokumentów, wspólnicy muszą udać się do notariusza, aby podpisać umowę spółki.

Jeżeli zamierzamy założyć spółkę w Polsce, potrzebujemy wsparcia na każdym etapie jej zakładania. Sprawa jest dosyć skomplikowana, a przy braku doświadczenia może się okazać, że założenia spółki zajmie nawet do 6 miesięcy. Dobrą praktyką jest skorzystanie z usług kancelarii lub firm zajmujących się zakładaniem spółek. Dzięki temu uzyskamy fachowe doradztwo prawne przy wyborze spółki, porady prawnej, przygotowane niezbędne dokumenty wymagane do założenia odpowiedniej spółki, umowę spółki. Często kancelarie lub firmy tego typu posiadają w swojej ofercie wykonanie pozostałych czynności jak rejestracja spółki w Rejestrze przedsiębiorców, Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oczywiście jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z tego rodzaju usług. Poza założeniem odpowiedniej dla nas spółki, kancelarie czy firmy trudniące się wyżej wymienioną działalnością oferują również bieżące wsparcie prawne oraz obsługę księgowo – kadrową. Dzięki takiemu wsparciu jesteśmy w stanie założyć spółkę już w 24 godziny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here