Zmieniona nazwa stanowiska – czy wymaga modyfikacji zakresu obowiązków?

0
2891

Zmieniamy pracownikom zatrudnionym w salonach firmowych nazwy stanowisk. Nie będzie już stanowiska sprzedawcy, będzie np. doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży itp. Zmiany te wprowadzamy w drodze porozumienia zmieniającego. Proszę o informację, czy konieczna jest także zmiana zakresu obowiązków z uwagi na zmianę nazewnictwa?

Zmiana nazwy stanowiska pracy nie musi skutkować zmianą zakresu obowiązków, jeżeli pracownicy nadal będą wykonywać te same czynności co dotychczas.

Umowa o pracę powinna określać m.in. rodzaj pracy

Przez rodzaj pracy rozumie się typ czynności składających się na umówioną pracę. Rodzaj ten może być wskazany wprost przez określenie pracy wchodzącej w zakres danego zawodu, czy specjalności lub pośrednio przez oznaczenie stanowiska roboczego. W każdym przypadku, rodzaj pracy, jako składnik przedmiotowo istotny umowy o pracę powinien być wskazany w sposób nie budzący wątpliwości.

Na ogół rodzaj pracy określany jest w sposób ogólny przez wskazanie stanowiska, na którym zatrudniony będzie pracownik, pracodawcy natomiast pozostawia się w ramach jego uprawnień kierowniczych, określenie zakresu czynności składających się na umówiony rodzaj pracy. Zakres czynności (obowiązków) ustalony przez pracodawcę nie może wykraczać poza umówiony rodzaj pracy.

Zmiana stanowiska to modyfikacja umowy

Zmiana stanowiska pracy stanowi istotną zmianę warunków umowy o pracę i jako taka wymaga zgody ze strony pracownika, względnie w jej braku zastosowania wypowiedzenia zmieniającego. Inaczej jest w przypadku zmiany zakresu obowiązków.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Dokonana przez pracodawcę zmiana zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną funkcją.
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1974 r., sygn. akt: I PR 332/74

Modyfikacja zakresu obowiązków nie zawsze potrzebna

Zmiana nazwy stanowiska pracy nie musi skutkować zmianą zakresu obowiązków, jeżeli pracownicy nadal będą wykonywać te same czynności co dotychczas. Jeżeli jednak w zakresie obowiązków wymienione jest stanowisko pracy pracownika, to w związku ze zmianą nazwy stanowiska należałoby zaktualizować zakresy obowiązków.

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 1 i 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska
Specjalista z zakresu prawa pracy
Ekspert Portalu Kadrowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here