Model partnerstwa publiczno-prywatnego

0
1718

Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest często stosowaną formą realizacji zadań publicznych przez samorządy w Polsce. Od kiedy w życie weszła ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym odnotowano jedynie ponad 100 umów z zastosowaniem tejże formuły. To wciąż bardzo mało.

Dlaczego wybrać taką formułę?

Korzyści z wyboru partnerstwa publiczno-prywatnego jest wiele i są one głównie po stronie samorządów, które decydują się na wybór takiej formy. Po pierwsze jest wiele zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które zgodnie z prawem muszą one wykonywać, że wiele ów zadań mimo rygoru samorządy nie są w stanie dobrze realizować ze względu na braki dziedzinowe, odnoszące się do braku wiedzy, know-how, możliwości finansowych i zasobowych. Rozwiązanie może kryć się w wyborze formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, które przerzuca wykonywanie zadań publicznych na partnerów prywatnych.

Jakie są korzyści?

Korzyści dla samorządów to również możliwość realizacji kosztownych i kapitało chłonnych inwestycji bez konieczności wkładu własnego i angażowania publicznych środków pieniężnych. Potwierdza się to w inwestycjach zrealizowanych z wykorzystaniem tej formuły, co również znajduje odniesienie na stronie pod linkiem: https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/. Partner prywatny również korzysta, bowiem dzięki temu, że umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawierane są na bardzo dlugie okresy, to partner prywatny ma pewność, że przez cały, długi okres umowy będzie miał stały dochód, czasami dzięki monpolowi na dane usługi, na przykład wodno-kanalizacyjne.

Wady stosowania formuły

Wady niestety również są. Po pierwsze bałagan w prawie, to znaczy ustawa regulująca kwestię partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest ścisła i posiada wiele rozbieżności, przez które zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardzo utrudnione. Po drugie partnerzy prywatni jak i samorządy często obawiają się zastosowania formuły ze względu na dużą biurokrację, która ją otacza. Samorządy obawiają się zwłaszcza kwestii finansowych, bowiem ciąży na nich rygor stopnia długu publicznego, którego nie wolno im na dany okres przekroczyć. Samorządy wolą też często wykonywać swoje obowiązki z zastosowaniem gorszej jakości usług świadczonych dla społeczeństwa, ale za to w prostszy dla nich sposób, to znaczy przez stosowanie zwykłych umów, zgodnie z prawem zamówień publicznych lub też wykorzystując wewnętrzne komórki do zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Wiemy jednak, że oczekiwnia obywateli rosną, także warto rozwijać poziom usług publicznych

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here